Kontakt

Punkt obsługi klienta:

ul. Gdańska 58,
83-031 Różyny

+48 509 637 868
biuro@orangestone.pl

 

Siedziba firmy:

ul. Pomorska 40 C,
83 – 032 Pszczółki

+48 602 738 862
biuro@orangestone.pl

 

NIP :  604 011 05 77
REGON :  220747817
Konto : 57 1060 0076 0000 3200 0136 9707

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Orange Stone Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczółkach 83-032, ul. Pomorska 40C
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@orangestone.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy .Podstawą do przetwarzania tych danych jest art. 6 RODO
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat,
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8. Podanie danych osobowych jest  warunkiem zawarcia umowy, ich niepodanie może skutkować nie zawarciem umowy

Masz pytania? Zadzwoń! 
(+48) 509 637 868
poniedziałek – piątek: 8:00 – 17:00
biuro@orangestone.pl